Folkpool använder Unifaun xml integration för hantering av transport dokument.


Speciell anpassning när vi hämta phone,  mobilnummer och epost från databasen.


för mobilnummer och phone:     o.VismaETxt12  AS MobilePhone1, c2.VismaMobPh AS MobilePhone2, c.VismaMobPh AS MobilePhone3för epost:     o.VismaETxt13 As email1, c2.Email AS email2, c.Email AS email3.
 Order.VismaETxt12 och Order.VismaETxt13     hämtar vi direkt från Order huvudet . 


C binder vi:     c binder vi Order.CustomerCode =Customers.CustomerCode    


C2 binder vi:    c binder vi Order.VismaLiaActNo=Customers.CustomerCode när vi har all data tittar vi efter nummer ordningen, ifall MobilePhone1 är null då ta vi MobilePhone2 . nedan är exempel på mobilnummer.


If Not String.IsNullOrEmpty(.MobilePhone1) Or Not String.IsNullOrEmpty(.MobilePhone2) Or Not String.IsNullOrEmpty(.MobilePhone3) Then


                If Len(.MobilePhone1) > 0 Then

                    xXmlText.AppendLine(String.Format("<val n=""sms"">{0}</val>", .MobilePhone1))

                ElseIf Len(.MobilePhone2) > 0 Then

                    xXmlText.AppendLine(String.Format("<val n=""sms"">{0}</val>", .MobilePhone2))

                Else

                    xXmlText.AppendLine(String.Format("<val n=""sms"">{0}</val>", .MobilePhone3))

                End If

            End If