Folkpool skriver ADR dokument samtidigt man skriver ut följesedeln ifall artikeln innehåller ett värde i StockCode.VismaETxt2.


Speciell anpassning när vi hämta  mobilnummer från databasen.


 ISNULL(c2.VismaMobPh, c.VismaMobPh) As Phone 


 

C binder vi:     c binder vi Order.CustomerCode =Customers.CustomerCode    


C2 binder vi:    c binder vi Order.VismaLiaActNo=Customers.CustomerCode