https://bitlogdemowmsapi-test.azurewebsites.net/swagger/ui/index

Authentication

 • api-key header har ersätts av en Autorization Token

 • Token hämtas genom anropet till /token endpoint

  • Man autentiserar sig med:

   • ClientId:ClientSecret - base64 encoded

   • UserName/Password - WMS user login

  • Vi autentiserar användare och kopplar följande claims till token som returneras:

   • UserId - WMS user id

   • Name - WMS user name (first + last)

   • Site - WMS site Id

   • Company - WMS company code

 • Token ska användas i varje data-anrop